Ämnesföreningen Skald r.f.

Om Skald

Ämnesföreningen Skald r.f. är en ämnesförening för studerande inom Magisterprogrammet Kultur och Kommunikation och programmets alumner.

Namnet Skald hänvisar till skalderna som reste omkring i Norden vid sidan av de gamla kungarna. Under mörkra nätter underhöll skalderna armén, hovet och folket med text och sång. De komponerade egna sagor och dikter, som har varit viktiga litterärt, språkligt och historiskt sett. Skalderna var på detta sätt de första kulturbärarna i Norden. Som tvärvetenskaplig ämnesförening vill vi fortsätta deras värv och kallar oss således Skald.

Föreningens syfte är att sammanföra nya och gamla studerande och samtidigt vara en plattform för medlemmarna där de kan diskutera och påverka magistersprogrammet utifrån studerandens synvinkel. Skald har också en aktiv roll i att sprida ordet om programmet till nya potentiella studeranden. Dessutom ordnar vi förstås en del både mer och mindre seriösa evenemang med fokus på kultur, studier och arbetsliv.

För mera info om Magisterprogrammet Kultur och Kommunikation: http://www.helsinki.fi/kulkom/

För Skalds gilla sida på Facebook:

https://www.facebook.com/skaldrf/?fref=ts