Ämnesföreningen Skald r.f.

Varmt välkommen till ämnesföreningen Skald r.f:s hemsida!

Om Skald

Ämnesföreningen Skald r.f. är en ämnesförening för studerande inom Magisterprogrammet Kultur och Kommunikation och programmets alumner.

Skald är en livskraftig ämnesförening som fokuserar på kultur, resor, studier och arbetsliv.

Skald är med i att sprida ordet om magisterprogrammet i Kultur och kommunikation till nya studeranden.

Verksamhet

Skald meddelar om kulturella evenemang och ordnar evenemang själv med fokus på kultur, studier och arbetsliv.

Något som är essentiellt för Skald är samarbete med vänföreningar och kulturella organisationer.

Vilken är Skalds kärnverksamhet?

Föreningens verksamhet är inriktad på kultursektorn. Magisterprogrammet i Kultur och kommunikation står för vårfest och julfest. Därtill har vi småskaliga evenemang där Skalder träffas.

Dock är vårt största evenemang möjligtvis mest kännetecknande evenemang den årliga exkursionen där destinationerna varit både utomlands och inom Finland.

Varför heter vår ämnesförening Skald?

Namnet Skald hänvisar till skalderna som reste omkring i Norden vid sidan av de gamla kungarna. Under mörka nätter underhöll skalderna armén, hovet och folket med text och sång. De komponerade egna sagor och dikter, som har varit viktiga litterärt, språkligt och historiskt sett. Skalderna var på detta sätt de första kulturbärarna i Norden. Som tvärvetenskaplig ämnesförening vill vi fortsätta deras värv och kallar oss således Skald.

Skald på Facebook: https://www.facebook.com/skaldrf/

Skald på Instagram: https://www.instagram.com/skald_rf/