Skald medlem i SNÄf

Skald har blivit medlem i paraplyföreningen Svenska Nationer och Ämnesföreningar. Det här öppnar för möjligheter till bredare samarbete med andra ämnesföreningar och till stöd för föreningen i praktiska frågor. Skalds medlemmar har även nu möjligheten att delta i de evenemang som SNÄf ordnar. Styrelsen meddelar om dessa evenemang på FB och e-mail listan.

Lue lisää "Skald medlem i SNÄf"

December 2015

9.12 Julflanering och glögg från kl. 18.00 11.12 Julfest kl. 16-20.00. 31.12 Nyårsafton är sista fredagen denna månad – vilket innebär att vi officiellt avbokar månadens Symposium eftersom alla har troligtvis redan planer för aftonen. Gott nytt år!

Lue lisää "December 2015"